การทำนายผลฟุตบอลสุดสัปดาห์
Thai League Two
ส. 17:30
Thai League Two
ส. 18:00
Thai League Two
ส. 18:30
Thai League Two
ส. 19:00
การแข่งขันฟุตบอลที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
การแข่งขันฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์
คุณจะพบอะไรในหน้านี้?

ดูการทำนายผลฟุตบอลและตัวเลือกเดิมพันที่ดีที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ หรือติดตามการทำนายผลฟุตบอลที่เป็นที่นิยมที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ คุณจะประหลาดใจ...

ซู 20:30
ซู 20:30
1
87.3%
87.3%
X
9.50%
9.5%
2
3.18%
3.2%
2-0
15.1%
btts
32.6%
รอบก่อนรองชนะเลิศ
ส. 02:00
ส. 02:00
- : -
อาร์เจนติน่า
1
35.7%
35.7%
X
27.2%
27.2%
2
37.1%
37.1%
1-1
12.9%
btts
50.2%
ส. 22:00
ส. 22:00
โมร็อคโค
- : -
1
24.5%
24.5%
X
27.1%
27.1%
2
48.4%
48.4%
0-1
13.7%
btts
45.5%
1
35.2%
35.2%
X
27.1%
27.1%
2
37.8%
37.8%
1-1
12.8%
btts
50.7%
ส. 17:30
ส. 17:30
1
40.0%
40.0%
X
27.2%
27.2%
2
32.7%
32.7%
1-1
12.9%
btts
49.8%
1
56.7%
56.7%
X
23.2%
23.2%
2
20.1%
20.1%
1-0
11.5%
btts
51.2%
ส. 18:30
ส. 18:30
1
41.8%
41.8%
X
26.4%
26.4%
2
31.8%
31.8%
1-1
12.5%
btts
52.1%
ส. 19:00
ส. 19:00
1
39.3%
39.3%
X
27.3%
27.3%
2
33.4%
33.4%
1-1
12.9%
btts
49.6%
ซู 17:30
ซู 17:30
1
61.5%
61.5%
X
21.9%
21.9%
2
16.6%
16.6%
1-0
12.0%
btts
49.1%
ซู 18:00
ซู 18:00
1
50.3%
50.3%
X
23.9%
23.9%
2
25.8%
25.8%
1-1
11.2%
btts
56.3%
ซู 18:30
ซู 18:30
1
33.8%
33.8%
X
27.9%
27.9%
2
38.3%
38.3%
1-1
13.1%
btts
47.8%
ซู 19:00
ซู 19:00
1
56.9%
56.9%
X
22.2%
22.2%
2
20.8%
20.8%
1-1
10.4%
btts
55.6%
1
39.7%
39.7%
X
23.9%
23.9%
2
36.5%
36.5%
1-1
10.9%
btts
61.8%
ส. 15:45
ส. 15:45
1
21.9%
21.9%
X
22.7%
22.7%
2
55.4%
55.4%
1-1
10.7%
btts
55.7%
ส. 18:30
ส. 18:30
1
34.0%
34.0%
X
26.2%
26.2%
2
39.8%
39.8%
1-1
12.4%
btts
53.3%
1
54.3%
54.3%
X
22.5%
22.5%
2
23.3%
23.3%
1-1
10.4%
btts
58.1%
ซู 13:00
ซู 13:00
1
26.8%
26.8%
X
23.1%
23.1%
2
50.1%
50.1%
1-1
10.6%
btts
59.8%
โม 15:15
โม 15:15
1
39.5%
39.5%
X
27.5%
27.5%
2
33.0%
33.0%
1-1
13.0%
btts
49.0%
โม 15:15
โม 15:15
1
63.1%
63.1%
X
22.2%
22.2%
2
14.7%
14.7%
1-0
14.0%
btts
44.0%
โม 18:15
โม 18:15
1
26.6%
26.6%
X
26.1%
26.1%
2
47.4%
47.4%
1-1
12.4%
btts
50.0%
รอ
04
อยู่
00
เสร็จแล้ว
00
รอ
06
อยู่
00
เสร็จแล้ว
00
  โลก ≫ คลับเฟรนด์ลี่ส์ 1
รอ
09
อยู่
00
เสร็จแล้ว
00

การทำนายผลฟุตบอล: การทำนายผลที่ดีที่สุดในสุดสัปดาห์นี้โดยใช้ AI

ดูการทำนายผลฟุตบอลและตัวเลือกเดิมพันที่ดีที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ หรือติดตามการทำนายผลฟุตบอลที่เป็นที่นิยมที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ คุณจะประหลาดใจ...

การทำนายผลฟุตบอล: การทำนายผลที่ดีที่สุดในสุดสัปดาห์นี้โดยใช้ AI.

ดูการทำนายผลฟุตบอลและตัวเลือกเดิมพันที่ดีที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ หรือติดตามการทำนายผลฟุตบอลที่เป็นที่นิยมที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ คุณจะประหลาดใจ...