การทำนายผลฟุตบอลสุดสัปดาห์
Thai Premier League
ฟ. 13:00
Thai League Two
ฟ. 13:00
Thai Premier League
ฟ. 14:00
Thai League Two
ส. 12:30
การแข่งขันฟุตบอลที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
การแข่งขันฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์
คุณจะพบอะไรในหน้านี้?

ดูการทำนายผลฟุตบอลและตัวเลือกเดิมพันที่ดีที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ หรือติดตามการทำนายผลฟุตบอลที่เป็นที่นิยมที่สุดของสุดสัปดาห์นี้ คุณจะประหลาดใจ...

1
31.6%
31.6%
X
28.7%
28.7%
2
39.6%
39.6%
1-1
13.3%
btts
45.0%
ส. 10:30
ส. 10:30
1
45.4%
45.4%
X
26.4%
26.4%
2
28.2%
28.2%
1-1
12.5%
btts
50.2%
1
22.8%
22.8%
X
25.3%
25.3%
2
51.8%
51.8%
0-1
12.7%
btts
48.5%
ส. 10:30
ส. 10:30
- : -
Bangkok
4
1
22.7%
22.7%
X
24.2%
24.2%
2
53.1%
53.1%
1-1
11.5%
btts
51.7%
ซู 10:30
ซู 10:30
1
51.0%
51.0%
X
24.4%
24.4%
2
24.6%
24.6%
1-1
11.6%
btts
53.4%
1
37.0%
37.0%
X
26.1%
26.1%
2
36.9%
36.9%
1-1
12.4%
btts
53.9%
ซู 10:30
ซู 10:30
- : -
Icon RSU
8
1
74.9%
74.9%
X
16.1%
16.1%
2
8.96%
9.0%
2-0
13.2%
btts
44.9%
1
66.3%
66.3%
X
19.9%
19.9%
2
13.7%
13.7%
2-0
12.0%
btts
48.4%
1
42.2%
42.2%
X
25.9%
25.9%
2
32.0%
32.0%
1-1
12.3%
btts
53.8%
1
32.9%
32.9%
X
26.9%
26.9%
2
40.2%
40.2%
1-1
12.8%
btts
50.7%
ส. 13:00
ส. 13:00
1
71.1%
71.1%
X
18.2%
18.2%
2
10.7%
10.7%
2-0
13.3%
btts
44.6%
ส. 14:00
ส. 14:00
1
52.1%
52.1%
X
25.3%
25.3%
2
22.6%
22.6%
1-0
12.7%
btts
48.5%
1
40.2%
40.2%
X
25.5%
25.5%
2
34.3%
34.3%
1-1
12.1%
btts
55.6%
ซู 12:30
ซู 12:30
1
46.5%
46.5%
X
25.5%
25.5%
2
27.9%
27.9%
1-1
12.1%
btts
52.6%
ซู 14:00
ซู 14:00
1
39.5%
39.5%
X
25.5%
25.5%
2
35.0%
35.0%
1-1
12.1%
btts
55.9%
1
53.8%
53.8%
X
24.4%
24.4%
2
21.8%
21.8%
1-0
12.1%
btts
49.9%
ส. 12:30
ส. 12:30
11
Kanchanaburi
- : -
1
52.5%
52.5%
X
25.6%
25.6%
2
21.8%
21.8%
1-0
13.4%
btts
46.6%
ส. 13:00
ส. 13:00
1
63.8%
63.8%
X
20.5%
20.5%
2
15.7%
15.7%
2-0
11.1%
btts
51.2%
1
56.0%
56.0%
X
23.9%
23.9%
2
20.0%
20.0%
1-0
12.4%
btts
49.0%
ส. 14:00
ส. 14:00
1
55.5%
55.5%
X
24.9%
24.9%
2
19.6%
19.6%
1-0
13.8%
btts
45.7%
1
40.5%
40.5%
X
27.1%
27.1%
2
32.3%
32.3%
1-1
12.9%
btts
49.9%
ซู 13:00
ซู 13:00
- : -
Pattaya United
7
1
33.6%
33.6%
X
27.1%
27.1%
2
39.3%
39.3%
1-1
12.9%
btts
50.3%
ซู 13:30
ซู 13:30
- : -
Chanthaburi
12
1
53.2%
53.2%
X
25.6%
25.6%
2
21.1%
21.1%
1-0
13.8%
btts
45.7%
1
54.9%
54.9%
X
25.5%
25.5%
2
19.5%
19.5%
1-0
14.6%
btts
43.8%
1
26.8%
26.8%
X
20.0%
20.0%
2
53.2%
53.2%
1-2
8.58%
btts
71.7%
1
39.9%
39.9%
X
24.9%
24.9%
2
35.3%
35.3%
1-1
11.6%
btts
58.1%
1
29.7%
29.7%
X
25.4%
25.4%
2
44.9%
44.9%
1-1
12.1%
btts
54.3%
ส. 15:30
ส. 15:30
1
38.9%
38.9%
X
24.7%
24.7%
2
36.4%
36.4%
1-1
11.5%
btts
58.9%
1
35.3%
35.3%
X
22.8%
22.8%
2
41.9%
41.9%
1-1
9.86%
btts
65.8%
ส. 15:30
ส. 15:30
1
44.8%
44.8%
X
25.7%
25.7%
2
29.6%
29.6%
1-1
12.2%
btts
53.2%
1
31.1%
31.1%
X
23.5%
23.5%
2
45.4%
45.4%
1-1
10.7%
btts
61.4%
ซู 15:30
ซู 15:30
1
52.3%
52.3%
X
23.3%
23.3%
2
24.4%
24.4%
1-1
10.9%
btts
56.6%
ซู 17:30
ซู 17:30
1
51.0%
51.0%
X
23.6%
23.6%
2
25.4%
25.4%
1-1
11.1%
btts
56.7%
ฟ. 21:00
ฟ. 21:00
1
68.0%
68.0%
X
18.6%
18.6%
2
13.4%
13.4%
2-0
11.2%
btts
52.0%
ส. 14:00
ส. 14:00
1
33.2%
33.2%
X
28.1%
28.1%
2
38.7%
38.7%
1-1
13.2%
btts
47.2%
ส. 16:15
ส. 16:15
1
44.3%
44.3%
X
27.0%
27.0%
2
28.7%
28.7%
1-1
12.8%
btts
48.6%
ส. 18:30
ส. 18:30
1
30.5%
30.5%
X
25.0%
25.0%
2
44.5%
44.5%
1-1
11.8%
btts
55.9%
ส. 21:00
ส. 21:00
1
34.1%
34.1%
X
27.9%
27.9%
2
38.0%
38.0%
1-1
13.1%
btts
48.0%
ซู 14:00
ซู 14:00
1
40.4%
40.4%
X
26.5%
26.5%
2
33.1%
33.1%
1-1
12.6%
btts
51.9%
ซู 16:15
ซู 16:15
1
45.2%
45.2%
X
27.8%
27.8%
2
27.0%
27.0%
1-0
13.4%
btts
45.5%
ซู 18:30
ซู 18:30
1
34.2%
34.2%
X
28.8%
28.8%
2
36.9%
36.9%
1-1
13.3%
btts
45.3%
ซู 21:00
ซู 21:00
1
67.8%
67.8%
X
19.6%
19.6%
2
12.7%
12.7%
2-0
12.6%
btts
46.5%
1
34.7%
34.7%
X
24.0%
24.0%
2
41.2%
41.2%
1-1
11.0%
btts
60.9%
ส. 16:00
ส. 16:00
1
14.4%
14.4%
X
20.8%
20.8%
2
64.8%
64.8%
0-1
12.3%
btts
47.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
1
37.5%
37.5%
X
28.1%
28.1%
2
34.3%
34.3%
1-1
13.2%
btts
47.3%
1
55.0%
55.0%
X
22.6%
22.6%
2
22.3%
22.3%
1-1
10.6%
btts
56.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
1
48.3%
48.3%
X
24.9%
24.9%
2
26.7%
26.7%
1-1
11.8%
btts
53.7%
1
42.7%
42.7%
X
25.9%
25.9%
2
31.4%
31.4%
1-1
12.3%
btts
53.5%
1
14.6%
14.6%
X
19.3%
19.3%
2
66.1%
66.1%
0-2
10.8%
btts
52.9%
ส. 18:30
ส. 18:30
1
37.5%
37.5%
X
23.7%
23.7%
2
38.7%
38.7%
1-1
10.7%
btts
62.4%
ซู 15:00
ซู 15:00
1
31.7%
31.7%
X
27.9%
27.9%
2
40.4%
40.4%
1-1
13.1%
btts
47.4%
ฟ. 21:00
ฟ. 21:00
1
34.3%
34.3%
X
26.7%
26.7%
2
39.0%
39.0%
1-1
12.7%
btts
51.7%
ส. 17:00
ส. 17:00
1
17.9%
17.9%
X
20.5%
20.5%
2
61.6%
61.6%
1-2
9.94%
btts
56.2%
1
36.6%
36.6%
X
24.8%
24.8%
2
38.7%
38.7%
1-1
11.6%
btts
58.6%
ซู 13:00
ซู 13:00
1
40.2%
40.2%
X
25.6%
25.6%
2
34.2%
34.2%
1-1
12.1%
btts
55.3%
ซู 15:00
ซู 15:00
- : -
1
39.3%
39.3%
X
26.2%
26.2%
2
34.5%
34.5%
1-1
12.4%
btts
53.4%
ซู 15:00
ซู 15:00
- : -
1
49.1%
49.1%
X
25.7%
25.7%
2
25.1%
25.1%
1-1
12.2%
btts
49.7%
ซู 15:00
ซู 15:00
1
27.3%
27.3%
X
27.0%
27.0%
2
45.7%
45.7%
1-1
12.7%
btts
47.8%
ซู 17:05
ซู 17:05
1
32.1%
32.1%
X
24.2%
24.2%
2
43.8%
43.8%
1-1
11.2%
btts
59.5%
ซู 20:45
ซู 20:45
1
62.6%
62.6%
X
21.1%
21.1%
2
16.3%
16.3%
1-0
11.1%
btts
51.1%
ส. 15:00
ส. 15:00
1
23.7%
23.7%
X
26.1%
26.1%
2
50.2%
50.2%
0-1
13.1%
btts
47.3%
ส. 18:00
ส. 18:00
- : -
1
55.8%
55.8%
X
23.7%
23.7%
2
20.5%
20.5%
1-0
11.9%
btts
50.3%
ส. 20:45
ส. 20:45
1
13.2%
13.2%
X
19.6%
19.6%
2
67.3%
67.3%
0-2
12.2%
btts
48.0%
ซู 12:30
ซู 12:30
1
54.5%
54.5%
X
23.8%
23.8%
2
21.7%
21.7%
1-0
11.3%
btts
51.8%
ซู 15:00
ซู 15:00
- : -
1
44.1%
44.1%
X
27.4%
27.4%
2
28.5%
28.5%
1-1
12.9%
btts
47.5%
ซู 18:00
ซู 18:00
1
49.2%
49.2%
X
24.6%
24.6%
2
26.2%
26.2%
1-1
11.7%
btts
54.2%
ซู 20:45
ซู 20:45
1
49.6%
49.6%
X
25.9%
25.9%
2
24.4%
24.4%
1-0
12.6%
btts
48.6%
รอบคัดเลือกรอบที่ 3
ส. 13:30
ส. 13:30
Leek Town
- : -
South Shields
1
29.1%
29.1%
X
24.2%
24.2%
2
46.6%
46.6%
1-1
11.3%
btts
57.7%
ส. 14:00
ส. 14:00
Darlington
- : -
Scarborough Athletic
1
40.8%
40.8%
X
24.6%
24.6%
2
34.6%
34.6%
1-1
11.4%
btts
59.0%
ส. 16:00
ส. 16:00
Blyth Spartans
- : -
Worksop Town
1
27.9%
27.9%
X
22.6%
22.6%
2
49.5%
49.5%
1-1
10.1%
btts
62.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Whitby Town
- : -
Morpeth Town
1
38.6%
38.6%
X
24.3%
24.3%
2
37.1%
37.1%
1-1
11.2%
btts
60.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Lancaster City
- : -
Ashton United
1
45.3%
45.3%
X
23.8%
23.8%
2
30.9%
30.9%
1-1
10.9%
btts
60.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Hyde United
- : -
Marine
1
43.7%
43.7%
X
25.5%
25.5%
2
30.8%
30.8%
1-1
12.1%
btts
54.5%
ส. 16:00
ส. 16:00
Chester
- : -
Nantwich Town
1
49.7%
49.7%
X
25.3%
25.3%
2
24.9%
24.9%
1-1
12.0%
btts
50.8%
ส. 16:00
ส. 16:00
Curzon Ashton
- : -
Chorley
1
29.9%
29.9%
X
25.6%
25.6%
2
44.5%
44.5%
1-1
12.2%
btts
53.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Macclesfield
- : -
Rylands
1
42.3%
42.3%
X
24.5%
24.5%
2
33.2%
33.2%
1-1
11.4%
btts
58.8%
ส. 16:00
ส. 16:00
Hereford
- : -
Cambridge City
1
59.5%
59.5%
X
23.4%
23.4%
2
17.1%
17.1%
1-0
13.7%
btts
45.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Stourbridge
- : -
Mickleover Sports
1
42.1%
42.1%
X
23.2%
23.2%
2
34.6%
34.6%
1-1
10.3%
btts
63.9%
ส. 16:00
ส. 16:00
Hitchin Town
- : -
Kettering Town
1
34.5%
34.5%
X
24.2%
24.2%
2
41.3%
41.3%
1-1
11.1%
btts
60.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Aveley
- : -
AFC Hornchurch
1
37.3%
37.3%
X
24.4%
24.4%
2
38.3%
38.3%
1-1
11.3%
btts
60.0%
ส. 16:00
ส. 16:00
Gorleston
- : -
Hemel Hempstead Town
1
22.2%
22.2%
X
22.3%
22.3%
2
55.5%
55.5%
1-1
10.4%
btts
57.2%
ส. 16:00
ส. 16:00
Halesowen Town
- : -
Enfield Town
1
40.6%
40.6%
X
23.1%
23.1%
2
36.4%
36.4%
1-1
10.1%
btts
65.0%
ส. 16:00
ส. 16:00
Coalville Town
- : -
Tamworth
1
37.7%
37.7%
X
24.8%
24.8%
2
37.5%
37.5%
1-1
11.6%
btts
58.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Bromsgrove Sporting
- : -
Chelmsford City
1
14.1%
14.1%
X
19.1%
19.1%
2
66.8%
66.8%
0-2
11.1%
btts
52.0%
ส. 16:00
ส. 16:00
Rushall Olympic
- : -
Boston United
1
43.2%
43.2%
X
23.9%
23.9%
2
32.8%
32.8%
1-1
11.0%
btts
60.8%
ส. 16:00
ส. 16:00
Peterborough Sports
- : -
Needham Market
1
23.8%
23.8%
X
24.7%
24.7%
2
51.5%
51.5%
1-1
11.7%
btts
51.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Billericay Town
- : -
St Albans City
1
23.1%
23.1%
X
22.0%
22.0%
2
54.9%
54.9%
1-1
10.1%
btts
59.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
AFC Totton
- : -
Berkhamsted
1
44.1%
44.1%
X
22.5%
22.5%
2
33.4%
33.4%
1-1
9.63%
btts
66.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Bracknell Town
- : -
Poole Town
1
52.9%
52.9%
X
21.9%
21.9%
2
25.2%
25.2%
1-1
9.75%
btts
62.6%
ส. 16:00
ส. 16:00
Farnborough
- : -
Weston-super-Mare
1
57.1%
57.1%
X
22.1%
22.1%
2
20.8%
20.8%
1-1
10.4%
btts
55.9%
ส. 16:00
ส. 16:00
Dover Athletic
- : -
Haringey Borough
1
32.0%
32.0%
X
23.3%
23.3%
2
44.7%
44.7%
1-1
10.5%
btts
62.6%
ส. 16:00
ส. 16:00
Merthyr Town
- : -
Sheppey United
1
57.9%
57.9%
X
20.7%
20.7%
2
21.4%
21.4%
2-1
9.72%
btts
62.0%
ส. 16:00
ส. 16:00
Yeovil Town
- : -
Didcot Town
1
80.6%
80.6%
X
12.6%
12.6%
2
6.71%
6.7%
2-0
11.9%
btts
47.1%
ส. 16:00
ส. 16:00
Salisbury
- : -
Slough Town
1
28.0%
28.0%
X
23.4%
23.4%
2
48.5%
48.5%
1-1
10.8%
btts
59.8%
ส. 16:00
ส. 16:00
Gosport Borough
- : -
Welling United
1
36.9%
36.9%
X
23.3%
23.3%
2
39.8%
39.8%
1-1
10.3%
btts
64.0%
ส. 16:00
ส. 16:00
Torquay United
- : -
Hungerford Town
1
60.8%
60.8%
X
20.2%
20.2%
2
19.0%
19.0%
2-1
9.84%
btts
59.5%
ส. 16:00
ส. 16:00
Winchester City
- : -
Maidstone United
1
21.7%
21.7%
X
21.4%
21.4%
2
56.8%
56.8%
1-2
9.83%
btts
59.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Carshalton Athletic
- : -
Cray Valley (PM)
1
52.9%
52.9%
X
22.5%
22.5%
2
24.6%
24.6%
1-1
10.3%
btts
59.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Horsham
- : -
Hanworth Villa
1
59.8%
59.8%
X
20.1%
20.1%
2
20.0%
20.0%
2-1
9.72%
btts
61.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Lewes
- : -
Hampton & Richmond
1
39.2%
39.2%
X
23.4%
23.4%
2
37.4%
37.4%
1-1
10.4%
btts
63.6%
ส. 16:00
ส. 16:00
Chesham United
- : -
Margate
1
71.8%
71.8%
X
15.8%
15.8%
2
12.4%
12.4%
2-1
9.13%
btts
59.8%
ส. 16:00
ส. 16:00
Worthing
- : -
Whitehawk
1
69.3%
69.3%
X
17.1%
17.1%
2
13.6%
13.6%
2-1
9.48%
btts
58.5%
ส. 16:00
ส. 16:00
Weymouth
- : -
Bath City
1
38.1%
38.1%
X
26.2%
26.2%
2
35.7%
35.7%
1-1
12.4%
btts
53.6%
ส. 16:00
ส. 16:00
Alfreton Town
- : -
AFC Emley
1
56.7%
56.7%
X
21.5%
21.5%
2
21.8%
21.8%
1-1
9.84%
btts
59.4%
ส. 16:00
ส. 16:00
Biggleswade Town
- : -
Barton Rovers
1
56.8%
56.8%
X
19.9%
19.9%
2
23.3%
23.3%
2-1
9.18%
btts
67.7%
ส. 16:00
ส. 16:00
Braintree Town
- : -
Brackley Town
1
32.5%
32.5%
X
25.5%
25.5%
2
42.0%
42.0%
1-1
12.1%
btts
55.1%
ส. 16:00
ส. 16:00
Ramsgate
- : -
Frome Town
1
60.0%
60.0%
X
19.8%
19.8%
2
20.2%
20.2%
2-1
9.58%
btts
63.5%
ส. 17:30
ส. 17:30
1
40.0%
40.0%
X
27.4%
27.4%
2
32.5%
32.5%
1-1
13.0%
btts
49.0%
ส. 20:00
ส. 20:00
- : -
Everton
5
1
37.9%
37.9%
X
26.1%
26.1%
2
36.1%
36.1%
1-1
12.4%
btts
53.9%
ส. 22:30
ส. 22:30
1
53.1%
53.1%
X
23.3%
23.3%
2
23.6%
23.6%
1-1
10.9%
btts
55.9%
ซู 01:00
ซู 01:00
1
53.4%
53.4%
X
23.9%
23.9%
2
22.7%
22.7%
1-1
11.3%
btts
52.8%
ซู 16:15
ซู 16:15
1
47.9%
47.9%
X
24.8%
24.8%
2
27.3%
27.3%
1-1
11.8%
btts
54.4%
ซู 20:00
ซู 20:00
1
59.8%
59.8%
X
22.1%
22.1%
2
18.2%
18.2%
1-0
11.2%
btts
51.5%
ซู 23:00
ซู 23:00
1
46.7%
46.7%
X
24.7%
24.7%
2
28.6%
28.6%
1-1
11.7%
btts
55.9%
ฟ. 19:00
ฟ. 19:00
1
74.2%
74.2%
X
15.8%
15.8%
2
10.0%
10.0%
2-0
11.6%
btts
50.4%
ส. 12:30
ส. 12:30
1
53.6%
53.6%
X
25.6%
25.6%
2
20.8%
20.8%
1-0
14.0%
btts
45.3%
ส. 15:00
ส. 15:00
1
33.0%
33.0%
X
26.7%
26.7%
2
40.3%
40.3%
1-1
12.7%
btts
51.4%
ส. 15:00
ส. 15:00
1
57.4%
57.4%
X
20.9%
20.9%
2
21.7%
21.7%
2-1
9.74%
btts
61.5%
ส. 18:00
ส. 18:00
1
61.3%
61.3%
X
20.7%
20.7%
2
17.9%
17.9%
2-1
9.95%
btts
55.6%
ซู 12:30
ซู 12:30
1
35.2%
35.2%
X
24.8%
24.8%
2
40.1%
40.1%
1-1
11.6%
btts
58.4%
ซู 15:00
ซู 15:00
1
68.9%
68.9%
X
17.5%
17.5%
2
13.6%
13.6%
2-0
9.80%
btts
56.8%
ซู 18:00
ซู 18:00
1
53.8%
53.8%
X
21.8%
21.8%
2
24.4%
24.4%
1-1
9.76%
btts
62.0%
ซู 18:00
ซู 18:00
1
36.2%
36.2%
X
24.8%
24.8%
2
39.0%
39.0%
1-1
11.6%
btts
58.4%
ซู 15:00
ซู 15:00
1
40.5%
40.5%
X
21.7%
21.7%
2
37.8%
37.8%
1-1
8.63%
btts
70.4%
ซู 17:00
ซู 17:00
1
70.8%
70.8%
X
16.6%
16.6%
2
12.6%
12.6%
2-0
9.56%
btts
57.5%
ซู 19:15
ซู 19:15
1
87.6%
87.6%
X
8.62%
8.6%
2
3.82%
3.8%
3-0
11.9%
btts
44.2%
ซู 17:00
ซู 17:00
1
37.4%
37.4%
X
23.8%
23.8%
2
38.9%
38.9%
1-1
10.8%
btts
62.2%
ส. 15:00
ส. 15:00
1
37.9%
37.9%
X
25.8%
25.8%
2
36.3%
36.3%
1-1
12.2%
btts
55.0%
ส. 15:00
ส. 15:00
1
54.9%
54.9%
X
22.5%
22.5%
2
22.5%
22.5%
1-1
10.5%
btts
57.0%
ซู 14:00
ซู 14:00
1
30.1%
30.1%
X
25.5%
25.5%
2
44.4%
44.4%
1-1
12.1%
btts
54.0%
ซู 14:00
ซู 14:00
1
27.3%
27.3%
X
25.0%
25.0%
2
47.7%
47.7%
1-1
11.9%
btts
53.8%
ซู 16:00
ซู 16:00
1
24.0%
24.0%
X
23.8%
23.8%
2
52.2%
52.2%
1-1
11.2%
btts
54.7%
ซู 18:00
ซู 18:00
- : -
1
35.5%
35.5%
X
26.9%
26.9%
2
37.6%
37.6%
1-1
12.8%
btts
51.2%
ส. 16:30
ส. 16:30
1
70.5%
70.5%
X
17.5%
17.5%
2
12.0%
12.0%
2-0
11.4%
btts
51.4%
ส. 18:45
ส. 18:45
1
53.6%
53.6%
X
22.7%
22.7%
2
23.7%
23.7%
1-1
10.6%
btts
57.9%
ส. 18:45
ส. 18:45
1
84.2%
84.2%
X
10.1%
10.1%
2
5.65%
5.7%
3-0
10.0%
btts
52.7%
ส. 21:00
ส. 21:00
1
67.1%
67.1%
X
17.6%
17.6%
2
15.3%
15.3%
2-1
9.45%
btts
61.2%
ส. 21:00
ส. 21:00
1
12.2%
12.2%
X
16.2%
16.2%
2
71.5%
71.5%
0-2
9.55%
btts
57.5%
ซู 12:15
ซู 12:15
- : -
1
43.2%
43.2%
X
23.6%
23.6%
2
33.2%
33.2%
1-1
10.7%
btts
62.1%
ซู 14:30
ซู 14:30
1
37.3%
37.3%
X
24.0%
24.0%
2
38.8%
38.8%
1-1
10.9%
btts
61.6%
ซู 14:30
ซู 14:30
1
48.0%
48.0%
X
22.3%
22.3%
2
29.7%
29.7%
1-1
9.71%
btts
65.0%
ซู 16:45
ซู 16:45
1
72.1%
72.1%
X
16.3%
16.3%
2
11.5%
11.5%
2-0
10.4%
btts
54.5%
ฟ. 20:45
ฟ. 20:45
1
25.9%
25.9%
X
22.9%
22.9%
2
51.1%
51.1%
1-1
10.6%
btts
59.5%
ส. 16:00
ส. 16:00
1
20.3%
20.3%
X
22.1%
22.1%
2
57.6%
57.6%
1-1
10.4%
btts
55.3%
ส. 18:15
ส. 18:15
1
39.5%
39.5%
X
23.9%
23.9%
2
36.6%
36.6%
1-1
10.9%
btts
61.7%
ส. 20:45
ส. 20:45
1
31.3%
31.3%
X
24.6%
24.6%
2
44.1%
44.1%
1-1
11.5%
btts
57.6%
1
64.6%
64.6%
X
20.0%
20.0%
2
15.4%
15.4%
2-0
10.8%
btts
52.6%
ซู 16:00
ซู 16:00
1
67.6%
67.6%
X
18.5%
18.5%
2
13.9%
13.9%
2-0
10.7%
btts
53.6%
ซู 18:30
ซู 18:30
1
67.4%
67.4%
X
18.9%
18.9%
2
13.7%
13.7%
2-0
11.2%
btts
51.9%
ซู 19:15
ซู 19:15
- : -
1
17.4%
17.4%
X
19.7%
19.7%
2
62.9%
62.9%
1-2
9.85%
btts
58.2%
ฟ. 19:30
ฟ. 19:30
1
40.1%
40.1%
X
30.3%
30.3%
2
29.6%
29.6%
1-0
14.6%
btts
40.4%
ส. 15:00
ส. 15:00
1
51.3%
51.3%
X
28.0%
28.0%
2
20.7%
20.7%
1-0
16.4%
btts
39.4%
ส. 17:30
ส. 17:30
1
46.6%
46.6%
X
27.9%
27.9%
2
25.5%
25.5%
1-0
14.2%
btts
44.0%
ซู 15:30
ซู 15:30
1
47.4%
47.4%
X
28.1%
28.1%
2
24.6%
24.6%
1-0
14.6%
btts
43.0%
คลอซูรา ≫ Round 15
ส. 01:00
ส. 01:00
1
34.4%
34.4%
X
29.3%
29.3%
2
36.3%
36.3%
1-1
13.4%
btts
43.9%
1
58.2%
58.2%
X
24.6%
24.6%
2
17.3%
17.3%
1-0
14.9%
btts
42.8%
1
42.9%
42.9%
X
27.5%
27.5%
2
29.7%
29.7%
1-1
12.9%
btts
47.8%
ซู 01:10
ซู 01:10
1
66.6%
66.6%
X
20.6%
20.6%
2
12.8%
12.8%
1-0
13.5%
btts
43.9%
ซู 02:00
ซู 02:00
1
57.0%
57.0%
X
24.8%
24.8%
2
18.1%
18.1%
1-0
14.7%
btts
43.5%
ซู 03:20
ซู 03:20
1
39.6%
39.6%
X
28.3%
28.3%
2
32.1%
32.1%
1-1
13.2%
btts
46.4%
ซู 23:00
ซู 23:00
1
48.3%
48.3%
X
26.8%
26.8%
2
24.9%
24.9%
1-0
13.3%
btts
46.6%
ฟ. 21:15
ฟ. 21:15
1
41.5%
41.5%
X
24.3%
24.3%
2
34.1%
34.1%
1-1
11.3%
btts
59.7%
ส. 16:30
ส. 16:30
1
42.3%
42.3%
X
26.8%
26.8%
2
30.9%
30.9%
1-1
12.7%
btts
50.3%
ส. 19:00
ส. 19:00
1
43.7%
43.7%
X
26.9%
26.9%
2
29.4%
29.4%
1-1
12.7%
btts
49.4%
ส. 21:30
ส. 21:30
1
13.3%
13.3%
X
19.8%
19.8%
2
66.8%
66.8%
0-2
12.2%
btts
47.7%
ซู 16:30
ซู 16:30
- : -
1
39.3%
39.3%
X
26.9%
26.9%
2
33.8%
33.8%
1-1
12.8%
btts
50.9%
ซู 19:00
ซู 19:00
1
53.7%
53.7%
X
24.4%
24.4%
2
21.9%
21.9%
1-0
12.0%
btts
50.1%
ซู 21:30
ซู 21:30
1
38.4%
38.4%
X
26.6%
26.6%
2
35.1%
35.1%
1-1
12.6%
btts
52.3%
1
72.7%
72.7%
X
17.6%
17.6%
2
9.75%
9.8%
2-0
13.8%
btts
43.1%
1
48.7%
48.7%
X
24.4%
24.4%
2
26.9%
26.9%
1-1
11.6%
btts
55.4%
1
71.5%
71.5%
X
18.3%
18.3%
2
10.2%
10.2%
2-0
13.9%
btts
42.5%
ส. 00:00
ส. 00:00